“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IDENTIFICACIÓN COA TAREFA

→ É a imaxe que o individuo ten do seu traballo, segundo a valoración que se de á súa tarefa dentro do proceso produtivo, é dicir: a importancia que o seu traballo ten dentro do contexto total en que se desenvolve. Esta valoración depende de dous criterios: o lugar que ocupa o traballador dentro do proceso e as consecuencias positivas do seu traballo.