“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IDENTIFICACIÓN DE RISCOS

→ O proceso mediante o cal recoñécese que existe un risco e defínense explicitamente as súas causas e características.