“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ILUMINACIÓN

→ Toda radiación electromagnética emitida e reflectida por calquera corpo cuxas lonxitudes de onda estean comprendidas entre 380 e 780 nanómetros e susceptibles de ser percibidas como luz.