“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ILUMINANCIA

→ É a relación entre o fluxo luminoso que recibe a superficie e a súa extensión, ou densidade de fluxo por unidade de superficie. A unidade de iluminación é o lux, que é a iluminación que produce un lumen uniformemente repartido sobre unha superficie dun metro cadrado.