“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IMPEDANCIA

→ Relación entre a tensión alterna aplicada a un circuíto e a intensidade da corrente producida. Mídese en ohmios.