“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IMPRUDENCIA TEMERARIA

→ Prodúcese cando o traballador accidentado desobedece normas, instrucións ú ordes dadas polo empresario de forma reiterada e notoria en materia de Seguridade e Hixiene. Debe coincidir o risco manifesto, innecesario e grave. En caso de producirse un accidente non se cualificará como accidente de traballo.