“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL PARA A PROFESIÓN HABITUAL

→ É a que resulta nunha diminución da capacidade do traballador non inferior ao 33 por 100 para o desempeño da súa profesión habitual; sen que lle impida a realización das tarefas fundamentais da mesma. Esta situación dá dereito ao traballador a percibir unha indemnización equivalente a 24 mensualidades.