“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

INCOMPETENCIA DE ROL

→ Prodúcese cando unha persoa está sometida a unhas expectativas, demandas, esixencias, etc. para as que non está preparada, xa que superan as súas capacidades e habilidades.