“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ÍNDICE DE FRECUENCIA

→ Relaciona o número de accidentes rexistrados nun período de tempo e o número de horas-home traballadas en devandito período.