“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ÍNDICE DE INCIDENCIA

→

Relaciona o número de accidentes rexistrados nun período de tempo e o número medio de persoas expostas ao risco considerado.

Normalmente o ínidice de incidencia relaciona o número de accidentes de traballo por cada 100.000 traballadores coas continxencias profesionais cubertas  polo tanto é un sistema mais axustado para o seguimento da siniestralidade laboral que as cifras absolutas de accidentes de traballo