“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ABSENTISMO LABORAL

→ toda ausencia dunha persoa do seu posto de traballo, en horas que correspondan a un día laborable, dentro da xornada legal de traballo.