“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ALMACENAMENTO DE RESIDUOS

→ O depósito temporal de residuos, con carácter previo á súa valorización ou eliminación, por tempo inferior a dous anos ou a seis meses se se trata de residuos perigosos, a menos que reglamentariamente establézanse prazos inferiores.