“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ÍNDICE DURACIÓN MEDIA DAS BAIXAS

→ Relaciona as xornadas perdidas por incapacidades nun período de tempo e os accidentes en xornada de traballo con baixa ocorridos en devandito período.