“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

INFLAMABLES

→ Sustancias e preparados cuxo punto de escintileo sexa igual ou superior a 21� C e inferior a 55� C.