“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

INSPECCIÓN DE SEGURIDADE

→ Actividade encamiñada á medición, exame, ensaio ou contrastación cun patrón dunha ou varias características do sistema de Prevención de Riscos Laborais da organización e comparar os resultados con requisitos especificados, a fin de determinar se a conformidade obtense para cada unha destas características.