“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

INSTALACIÓN DE TERRA

→ O conxunto formado por electrodos e liñas de terra dunha instalación.