“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

→ O conxunto dos materiais e equipos dun lugar de traballo mediante os que se xera, converte, transforma, transporta, distribúe ou utiliza a enerxía eléctrica; inclúense as baterías, os condensadores e calquera outro equipo que almacene enerxía eléctrica.