“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ALTA MÉDICA

→ Declaración médica, mediante o parte médico de alta, nas situacións de incapacidade temporal, tras o recoñecemento do traballador, que establece a plena aptitude para o traballo. Tamén se producen altas médicas de asistencia sanitaria ou ao esgotamento do prazo máximo de duración da incapacidade temporal, aos efectos de iniciar a instrución dun procedemento de incapacidade permanente.