“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

INTENSIDADE LUMINOSA

→ Cantidade de fluxo luminoso emitido por unha fonte por unidade de ángulo sólido infinitesimal nunha dirección determinada. A unidade desta magnitude é a candea (cd), no sistema internacional, que é o número de lúmenes por unidade de ángulo sólido ou estereorradián.