“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

→ Deber empresarial consistente en analizar documentalmente as situacións que afectaron á integridade da saúde do traballador co fin de coñecer as causas que as provocaron e poder, en consecuencia, adoptar as oportunas medidas para evitar que as mesmas volvan producirse.