“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IRRITANTES

→ As sustancias e preparados non corrosivos, que en contacto breve, prolongado ou repetido coa pel ou as mucosas poidan provocar unha reacción inflamatoria.