“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

XEFE DE INTERVENCIÓN

→ Persoa que actuará sempre baixo ordénelas e supervisión do Xefe de Urxencia. A súa misión será a de atacar fisicamente a urxencia para lograr o seu control inmediato. Baixo o seu mando estará o equipo de segunda intervención.