“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LÁSER

→ Acrónimo de "Lixeiro Amplification by Stimulated Emission of Radiation" ("Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación"), A Comisión Electrotécnica Internacional, na súa Norma CEI/ 825/ 1984, defíneo como "calquera dispositivo que se poida construír para producir ou amplificar radiación electromagnética no intervalo de 200 nm a 1 mm esencialmente polo fenómeno da emisión estimulada controlada".