“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LESIÓNS AGUDAS

→ O fracaso das estruturas biolóxicas causado por forzas que superan os límites de tensión do tecido san. Estas lesións asócianse con forzas repentinas e irresistibles que a miúdo son o resultado da mala execución dun movemento, como a manipulación manual de cargas.