“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ALUMADO DE URXENCIA

→ Sistema previsto para situacións en que se producen disfuncións na subministración de enerxía eléctrica que afectan á iluminación xeral. Ha de ser unha instalación fixa provista de fonte de enerxía propia que lle permita entrar en funcionamento automaticamente e que cumpra o seu labor durante un mínimo dunha hora desde que se produciu o fallo.