“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LEI

→ A norma aprobada polas Cortes, sometida á sanción do Rei polo Presidente do Goberno, sancionada, promulgada e ordenada a súa inmediata publicación polo Rei e efectivamente publicada no BOE.