“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LIDERADO

→ É a capacidade de promover o seguidismo voluntario doutras persoas; o líder é unha persoa que ten influencia demostrable sobre o grupo; inclúe, pois, dous termos: o axente que inflúe e as persoas influídas. Límite de inflamabilidad: Porcentaxe de mestura combustible-comburente nos que a reacción de combustión é factible.