“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LIÑA DE TERRA

→ É o condutor ou conxunto de condutores que une elelectrodo de terra cunha parte da instalación que se haxa de pór a terra, a condición de que os condutores estean fose do terreo ou colocados nel pero illados do mesmo.