“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MANDO A DÚAS MANS

→ Mando sensitivo que require como mínimo o accionamiento simultáneo de dous órganos de accionamiento para iniciar e manter o funcionamento dunha máquina ou de elementos dunha máquina, garantindo así a protección da persoa que actúa sobre os órganos de accionamiento.