“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

→ Calquera operación de transporte ou sujeción dunha carga por parte dun ou varios traballadores, como o levantamento, a colocación, o empuxe, a tracción ou o desprazamento, que polas súas características ou condicións ergonómicas inadecuadas entrañe riscos, en particular dorsolumbares, para os traballadores.