“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MANTEMENTO CORRECTIVO

→ O efectuado a unha máquina ou instalación cando a avaría xa se produciu, para restablecela ao seu estado operativo habitual de servizo.