“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

→ Documento marco no que se establecen as bases técnicas para a elaboración e posta en práctica das distintas medidas de protección ante urxencias (avaliación do risco, inventario dos medios humanos e materiais precisos, plan de urxencia e programación da súa implantación e revisión).