“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MANUTENCIÓN

→ Conxunto de operacións de almacenaxe, manipulación e aprovisionamento de pezas, mercancías, etc., nun recinto industrial