“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MASA DUN APARELLO

→ Conxunto das partes metálicas dun aparello que, en condicións normais, están illadas das partes activas.