“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ANÁLISE DE RISCOS

→ Utilización sistemática da información dispoñible para identificar os perigos e estimar os riscos dos traballadores.