“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MATERIA EXPLOSIVA

→ Sustancia que por un achegue de enerxía térmica ou un impacto pode orixinar unha reacción en cadea con xeración de ondas expansivas violentas.