“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MATERIA NOCIVA

→ Sustancia que, aínda que presenta un grao de perigo menor ás tóxicas, tamén pode dar lugar a intoxicacións e lesións de distinta consideración.