“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MEDICAMENTO

→ Sustancia orientada a usos terapéuticos, é dicir, utilizada para previr e curar unha enfermidade ou controlar ritmos biolóxicos, sempre con fins médicos e orientación sanitaria. Existen medicamentos psicotrópicos como os tranquilizantes, barbitúricos ou outros.