“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MEDIDA DO TRABALLO

→ Aplicación de técnicas destinadas a establecer o tempo no que un traballador cualificado debe levar a cabo unha táboa específica cun nivel determinado de resultados.