“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

METAS

→ Conxunto de requisitos detallados de actuación, cuantificados sempre que sexa posible, aplicables á organización ou a partes desta, que teñen a súa orixe nos obxectivos de prevención e que deben cumprirse para alcanzar devanditos obxectivos.