“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MICROORGANISMO

→ Toda entidade microbiana, celular ou non, capaz de reproducirse ou de transferir material xenético, e cultivo celular como resultado do crecemento in vitro de células derivadas de organismos multicelulares.