“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MODALIDADE CONTRIBUTIVA

→ Cando se recoñece o dereito en virtude das cotizacións efectuadas.