“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MOMENTO DE FORZA

→ É o produto dunha forza aplicada pola distancia perpendicular desde a liña de acción da forza ata o punto de apoio coa que actúa.