“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA

→ É aquela que é provocada por recompensas e incentivos independentes da actividade que un traballador realiza para conseguilos, e cuxo control depende de persoas ou feitos externos a devandito traballador.