“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MUROS DEVASAS

→ Son muros, de cerramento ou separación, construídos con materiais incombustibles (M0), que dividen o edificio en zonas illadas entre si, definindo sectores de incendio..