“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NARCÓTICO

→ Sustancia química que actúan sobre depresores do sistema nervioso central. A súa acción, xeralmente reversible, depende da cantidade de tóxico que chega ao cerebro.