“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NEGOCIAR

→ É un proceso no que dous ou máis partes reúnense para propor e discutir propostas explícitas co propósito de chegar a un acordo formal ou informal. Tamén se pode definir como o proceso de resolución de problemas dirixido a liquidar conflitos nos que as partes intentan atopar un acordo voluntario.