“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NORMA DE TRABALLO

→ Directriz que ha de seguir o traballador en xeral ou en situacións concretas, con vistas a minimizar os riscos.