“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ANTROPOMETRÍA DINÁMICA

→ Mide as diferenzas estruturais do corpo humano, en diferentes posicións, con movemento e vai ligada á biomecánica.