“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NORMALIZACIÓN

→ A actividade pola que se unifican criterios respecto de determinadas materias e posibilítase a utilización dunha linguaxe común nun campo de actividade concreto.